Υπηρεσίες

Τα στελέχη της στα πλαίσια εταιρικών εργασιών έχουν δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια άνω των 50 πενήντα επιστημονικών εργασιών σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς.

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στις απαιτήσεις του πελάτη, με στόχο την αποδοτικότερη συνεργασία και με σεβασμό στις απαιτήσεις, το περιβάλλον και τις δομές του πελάτη:

  • Αφοσίωση στο πελάτη
  • Ευελιξία με στόχο την ιδανική επίτευξη των αναγκών
  • Εξειδικευμένο προσωπικό
  • Δυνατότητα λειτουργίας σε διεθνές και πολυεθνικό περιβάλλον
  • Προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας του πελάτη
  • Ευελιξία στο μοντέλο παράδοσης
  • Μεγάλη εμπειρία σε έργα έρευνας και τεχνολογίας

Η εταιρεία συνδυάζει ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για να καλύπτει με επιτυχία την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τους ακόλουθους δέκα τομείς:

 

1

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάλυση, Σχεδίαση, Εφαρμογή και Διαχείριση Αναπτυξιακών και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και Έργων για το δημόσιο και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων. Υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης της καινοτομίας

2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στρατηγικό και Λειτουργικό σχεδιασμό επιχειρήσεων και οργανισμών. Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων για την ενσωμάτωση των επιχειρήσεων σε Προγράμματα Χρηματοδότησης, Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με χρήση των νέων τεχνολογιών.

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Υλοποίηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφών εκθέσεων καθώς επίσης και Ανάπτυξη τεχνικών δελτίων των φορέων προστατευμένων περιοχών,  Τεχνική και εξειδικευμένη υποστήριξη των φορέων και οργανισμών σε ζητήματα διαχείρισης περιβάλλοντος,  Εξειδικευμένα θέματα ενέργειας, ελέγχου ποιότητας νερού και αέρα καθώς επίσης και τη διαχείριση αποβλήτων.

4

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Υπηρεσίες σε θέματα Διαχείρισης και Σχεδιασμού προγραμμάτων, Ποιοτικού Ελέγχου Τεχνικών Έργων, Κοστολόγησης και Ολοκληρωμένης Παρακολούθησης τεχνικών έργων. Διαγνωστικές μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας.

5

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας: Σύστημα ποιοτικής διαχείρισης , σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύστημα διαχείρισης ασφαλείας των τροφίμων, και άλλα.

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Διαγνωστικές Μελέτες, Πληροφορικής σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, Έλεγχο ποιότητας των προγραμμάτων πληροφορικής, Προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών για την Υλοποίηση προγραμμάτων πληροφορικής, Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης έργων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τηλεργασίας, Ίντερνετ , Τεχνολογίας Βιομηχανίας 4.0 Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων εταιρικής επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων.

8

ΔΙΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια και υλοποίηση έργων στους ακόλουθους τομείς: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Διεθνείς Σχέσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφορικής στην Κατάρτιση και Εφαρμογές Ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκμάθησης.

10

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία παρέχει λύσεις υποστήριξης Ε&ΤΑ σε τομείς όπως: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Συστήματα διαχείρισης γνώσης, πλατφόρμες τηλεργασίας και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, Blockchain , Cloud, Internet of Things , Ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ διεθνής (www.zeusconsulting.com) ανήκει σε όμιλο εταιρειών με ομιλική δραστηριότητα σε νέες τεχνολογίες, πληροφορική, εκπαίδευση και εμπόριο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επικοινωνία

  • homeΖΕΥΣ Συμβούλων
  • mailinfo[at]zeusconsulting[dot]com

Zeus Consulting