Περιγραφή

Αποστολή μας είναι να είμαστε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων καινοτομίας , πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ευρώπη, εμμένοντας πιστοί στις αρχές μας που συνίστανται στη Γνώση, στην Αποτελεσματικότητα, στην Αξιοπιστία και στην Ακεραιότητα.

Γνώση για εμάς σημαίνει: εφαρμογή της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη πρωτοποριακών υπηρεσιών, τη βέλτιστη ποιότητα και την ικανότητα ευέλικτης προσαρμογής και αξιοποίησης κάθε ανάγκης του πελάτη.

 • Η Αποτελεσματικότητα συνοδεύει κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, με την υλοποίηση των στόχων του πελάτη μας.
 • Η Αξιοπιστία και η Ακεραιότητα αποτελούν τους βασικούς άξονες της επιχειρηματικής μας κουλτούρας.

Η μεγιστοποίηση της αξίας και της απόδοσης των πελατών μας και η συνεχής βελτίωση μας αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας μας, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη πορεία ανόδου της εταιρείας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ο συνεχής έλεγχος παρακολούθησής τους, η ικανότητα κατανόησης των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών μας, η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία του προσωπικού και η διαρκής διεύρυνση των εκτός συνόρων δραστηριοτήτων μας υπηρετούν και ενδυναμώνουν την αποστολή και το όραμα μας.

 • Είμαστε ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου.
 • Στηρίζουμε τους πελάτες μας στην πραγματοποίηση των στόχων τους συμβάλλοντας στην διαρκή εξέλιξή τους.
 • Στοχεύουμε στη συνεχή ανάπτυξη μας.

Ιστορικό

1992: Ίδρυση της εταιρείας
Ίδρυση της εταιρείας και αντικείμενα δραστηριότητας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνολογίας και της διοίκησης.

1995: Τεχνολογίες διαδικτύου
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ είναι από τις πρώτες Ευρωπαϊκές εταιρείες που χρησιμοποίησε εκτεταμένα τις τεχνολογίες internet. Δημιούργησε δε τον πρώτο εμπορικό κόμβο internet στην Ελλάδα με χρήση των τεχνολογιών Microsoft.

1998: Κόμβος Τηλεργασίας
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ είναι η πρώτη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα που εφάρμοσε την μεθοδολογία ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών –business process reengineering- σε βιομηχανία πελάτη της. Επιπλέον είναι η πρώτη εταιρεία που λειτούργησε ως στρατηγικός «εταίρος έρευνας» (contract research partner) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. δημιούργησε τον πρώτο κόμβο για την τηλεργασία στην Ελλάδα στην διεύθυνση www.teleworking.gr.

2004: Πιστοποίηση ποιότητας
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας και πιστοποιείται κατά ISO 9001:2000 διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

2016: Αντιπροσωπεία στην Ολλανδία
Λειτουργία αντιπροσωπείας ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ στην Ολλανδία και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε νέες αγορές.

2022: Αναδιοργάνωση και στρατηγική αναδιάρθρωση
Δημιουργία της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και στρατηγική αναδιάρθρωση των διεθνών γραφείων και αντιπροσωπειών της με νέα στρατηγική της Άπω Ανατολή και την Αφρική .

 

Ανθρώπινο δυναμικό

 • Τα στελέχη της στα πλαίσια εταιρικών εργασιών έχουν δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια άνω των 50 πενήντα επιστημονικών εργασιών σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς.

  Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στις απαιτήσεις του πελάτη, με στόχο την αποδοτικότερη συνεργασία και με σεβασμό στις απαιτήσεις, το περιβάλλον και τις δομές του πελάτη:

  • Αφοσίωση στο πελάτη
  • Ευελιξία με στόχο την ιδανική επίτευξη των αναγκών
  • Εξειδικευμένο προσωπικό
  • Δυνατότητα λειτουργίας σε διεθνές και πολυεθνικό περιβάλλον
  • Προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας του πελάτη
  • Ευελιξία στο μοντέλο παράδοσης
  • Μεγάλη εμπειρία σε έργα έρευνας και τεχνολογίας

  Η εταιρεία συνδυάζει ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για να καλύπτει με επιτυχία την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει.

   

 

Επικοινωνία

 • homeΖΕΥΣ Συμβούλων
 • mailinfo[at]zeusconsulting[dot]com

Zeus Consulting