Σχετικά με εμάς


Παρουσίαση της Εταιρίας

H εταιρεία ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ιδρύθηκε το 2022 ως συνέχεια αρχικής εταιρείας που από το 1992. Αποτελεί μια πρωτοπόρο, ανεξάρτητη, ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών συμβούλων στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, της διοίκησης και των διεθνών συνεργασιών. Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς. Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές για να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα (Ελλάδα) καθώς και γραφεία αντιπροσωπείας στο Ρότερνταμ, στην Μόσχα, στις Βρυξέλλες, στην Σόφια, και στο Ντουμπάι.
  • Η εταιρεία έχει συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και εταιρείες, έχοντας έτσι την δυνατότητα συμμετοχής της σε οποιοδήποτε εξειδικευμένο έργο στους τομείς ενδιαφέροντος της.
  • Η εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά ΙSΟ 9001:2015 και υλοποιεί τα έργα που αναλαμβάνει με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.
  • Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ στηρίζεται σε ιδιαίτερα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, ικανό να ολοκληρώσει με επιτυχία ιδιαίτερα απαιτητικά και σύνθετα έργα.

 

Η ανάπτυξη και η λειτουργία της επιχείρησης βασίζονται στη βασική εταιρική αρχή:

«Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς

και τις τεχνολογικές εξελίξεις»

 

Η πείρα, η τεχνογνωσία και η δυναμική των συνεργασιών της, επιτρέπουν στην εταιρεία να απαντά θετικά στις προκλήσεις της εποχής και να παρέχει εξειδικευμένες, προηγμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών της και να υπηρετούν την βασική εταιρική της αρχή.

Οι πελάτες της διαρθρώνονται σε μια οριζόντια πολυτομεακή δομή που περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά τους ακόλουθους φορείς:

  • Δημόσιες υπηρεσίες – Ελληνικές και Ευρωπαϊκών χωρών Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, ΝΠΔΔ, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις
  • Ιδιωτικός τομέας - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Πελάτες, Ενώσεις και Σύλλογοι
  • Διεθνείς Οργανισμούς - Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Διεθνείς Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα έρευνας και τεχνολογίας, Οργανισμούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ιδιωτικές εταιρίες

 

Επικοινωνία

  • homeΖΕΥΣ Συμβούλων
  • mailinfo[at]zeusconsulting[dot]com

Zeus Consulting