Περιγραφή

Η ικανότητα προσαρμοστικότητας της εταιρείας στις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς ειδικά σε περίοδο κρίσης και την γρήγορη ροή των τεχνολογικών εξελίξεων είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο και εμφανές από ορισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα-σταθμούς, από τα πρώτα κιόλας βήματα της εταιρείας.

Μέχρι σήμερα:

 • Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.E. είναι η πρώτη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα που εφάρμοσε την μεθοδολογία ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών – business process reengineering< – σε βιομηχανία πελάτη της.
 • Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. είναι από τις πρώτες Ευρωπαϊκές εταιρείες που χρησιμοποίησε εκτεταμένα τις τεχνολογίες internet. Δημιούργησε δε τον πρώτο εμπορικό κόμβο internet στην Ελλάδα με χρήση των τεχνολογιών Microsoft το 1995.
 • Τα στελέχη της στα πλαίσια εταιρικών εργασιών έχουν δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια άνω των σαράντα επιστημονικών εργασιών σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς.
 • Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.E. δημιούργησε τον πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα κόμβο για την τηλεργασία στην Ελλάδα που λειτουργούσε στην διεύθυνση www.teleworking.gr. Με εγγεγραμμένους στον κόμβο άνω των 500 τηλεργαζομένων.
 • • Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.E. είναι η εταιρεία που λειτούργησε ως στρατηγικός «εταίρος έρευνας»(contract research partner) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιστορικό

Ανθρώπινο δυναμικό

 • Το προσωπικό της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. αποτελείται από υψηλών προσόντων τεχνοκράτες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Η εταιρία έχει μόνιμο προσωπικό 10 ατόμων και μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Η εταιρία συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους.

 • Όλα τα επαγγελματικά στελέχη της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ διαθέτουν τουλάχιστον πανεπιστημιακό δίπλωμα και οι περισσότεροι έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Οι γλώσσες εργασίας της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ισπανική, η Ιταλική, η Βουλγάρικη, η Σερβική και η Ρωσική.

Εταιρικές αξίες

Αφοσίωση στο πελάτη

 
 

Ευελιξία με στόχο την ιδανική επίτευξη των αναγκών

 
 

Εξειδικευμένο προσωπικό

 
 

Δυνατότητα λειτουργίας σε διεθνές και πολυεθνικό περιβάλλον

 
 

Προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας του πελάτη

 
 

Ευελιξία στο μοντέλο παράδοσης

 
 

Μεγάλη εμπειρία σε έργα έρευνας και τεχνολογίας

 
 

Επικοινωνία

 • homeΖΕΥΣ Συμβούλων Α.Ε.
 • phone+30 2610 622 655
 • mailinfo[at]zeusconsulting[dot]com
 • map Ρήγα Φεραίου 93, Πάτρα

Zeus Consulting

Zeus Consulting