Νέα

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών »

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισµός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους ώστε να βελτιωθεί η θέση των ενισχυόµενων επιχειρήσεων στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών »

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Επιδοτούμενο 100%

Στόχος του προγράµµατος είναι η στηριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηµατικότητας και η δηµιουργία νέων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων καινοτόµων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Επιδοτούμενο 100%

Νέο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Επιδοτούμενο 100%

Στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα: Νέο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Επιδοτούμενο 100%

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Στόχος του προγράµµατος είναι η αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων προκειµένου να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα και να βελτιώσουν τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Διαβάστε περισσότερα: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους...

Επικοινωνία

  • homeΖΕΥΣ Συμβούλων Α.Ε.
  • phone+30 2610 622 655
  • mailinfo[at]zeusconsulting[dot]com
  • map Ρήγα Φεραίου 93, Πάτρα