ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

  • Δίκτυο επαγγελματικής κατάρτισης στη Νότια Ευρώπη.
  • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Απομακρυσμένα προγράμματα κατάρτισης.

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

  • Ανοικτές πλατφόρμες μάθησης
  • Εφαρμογές Gamification

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

  • Design and development of performance evaluation systems
  • Εκπαίδευση & κατάρτιση στελεχών
  • Έρευνες ικανοποίησης υπαλλήλων
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Στελέχωση και αξιολόγηση