Συμβουλευτικες υπηρεσιες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση ανάπτυξης

Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση αναπτυξιακών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων και έργων για το δημόσιο και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης της καινοτομίας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων και οργανισμών. Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για την ένταξη επιχειρήσεων σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα, Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού προγραμμάτων

Υπηρεσίες σε θέματα Διαχείρισης και Σχεδιασμού Προγραμμάτων, Ποιοτικού Ελέγχου Τεχνικών Έργων, Κοστολόγησης και Ολοκληρωμένης Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων. Διαγνωστικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια και υλοποίηση έργων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια και υλοποίηση έργων στους ακόλουθους τομείς: Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάρτιση, τεχνολογίες της πληροφορίας, διεθνείς σχέσεις και περιφερειακή ανάπτυξη.